U današnje vrijeme Cyber kriminala, u svim sektorima IT tehnologije velika pažnja se pridaje sigurnosti podataka klijenata, a posebno je to važno kod financijskih  usluga na Internetu. Osnovni zahtjevi na svaki sustav i process u financijskom sektoru je osiguranje identiteta klijenta, tajnost podataka transakcije, integrritet transakcija i neporecivost.

U ponudi imamo provjerena rješenja temeljena na različitim tehnologijama.

  • PKI – infrastruktura javnog/privatnog ključa jedna je od najsigurnijih načina osiguranja identiteta klijenta, povjerljivosti i integriteta podataka te neporecivosti transakcija digitalnim potpisom.  U cilju podizanja razine sigurnsoti, sve više davatlja usluga nudi mogućnost spremanja privatnog ključa na karticu umjesto u računalu. Uz odgovarajuće PKI kartice, osiguravamo i odgovarajuću aplikativnu podršku na klijentskoj  strani, te sustave i aplikativnu podršku za davatelje usluga, a koja uključuje generiranje, distribuciju i upravljanje klijentima, karticama,  ključevima  i certifikatima.
  • Dinamička lozinka  (OTP – one time password) - za davatelje usluga koji svojim klijentima žele omogućiti jednostavnu identifikaciju na web servise, potpisivanje transakcija te osiguranje identiteta, nudimo velik izbor  tokena za generiranje dinamičke lozinke i elektroničkog potpisa. Osim tokena, podržavamo i rješenja temeljena na apletima smart kartice čime se iskorištava postojeća smart kartica te omogućuje multifunckionalnost smart kartica.
    Za davatelje usluga osiguravamo odgovarajuće HSM (hardware security module) uređaje za sigurno  čuvanje ključeva i drugih sigurnosnih podataka, autentikacijske servere te integraciju sa pozadinskim sustavima.
  • CAP – MasterCard CAP i VISA VSDC osiguravaju jedinstveni protocol za identifikaciju jednokratnom lozinkom i potpisivanje elektroničkih transakcija čime se ostvaruje transparentnost korištenja platnih i autentikacijskih kartica na svim CAP tokenima bilo kojeg proizvođača.